Tumblelog by Soup.io
 • youatemyenchilada
 • noisetales
 • idz-pan-w-chuj
 • agatoni
 • afek
 • kitake
 • kfiati
 • gumovsky
 • ecblack
 • nomnomnomnom
 • nWonka
 • orelh
 • mishasta
 • fadenb
 • WolframowyKowal
 • puszka
 • Falloutsoup
 • kurdebele
 • angelsdemon
 • guyver
 • sevi
 • enactconveyancing
 • panpancerny
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

8025 e7f5
Reposted fromvandalize vandalize viagabor gabor
9132 75a1

catgifcentral:

Sleeping leopard cub

Reposted frommegumu megumu viaprincess-carolyn princess-carolyn
5061 52c2
9585 cbaa 500
Reposted fromkelu kelu viamangoe mangoe
Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że ludzie i zwierzęta mają wspólne interesy, że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej. To wszystko łgarstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia - wyłącznie o własne.
— George Orwell – Folwark zwierzęcy
Reposted fromnyaako nyaako viarhubarbrr rhubarbrr
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaaffia affia
6033 124c 500
Reposted fromeklaisog eklaisog viahugostiglitz hugostiglitz
6239 7954
Reposted fromamatore amatore viaLusia Lusia
8473 913e 500
Reposted fromnyaako nyaako viawymiot wymiot
9630 4ee4
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMerrry98 Merrry98
1648 3953
lovka soł macz!
1212 3c1e 500

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viaapluzyna apluzyna
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakarna karna
8591 5d86
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaMerrry98 Merrry98
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaMerrry98 Merrry98
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaonatequila onatequila
9788 7665
Reposted fromlaters laters

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaonatequila onatequila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl